Genel Muhasebe dersinde muhasebenin tanımı, temel kavramları, temel finansal tablolar, muhasebe kayıt araçları ve hesaplar ve işleyişi konuları ele alınmaktadır.