İleri genelci sosyal hizmet bakış açısıyla bireylerle, ailelerle ve gruplarla sosyal hizmet uygulaması için uygulama kuramlarını incelemek, uygulama düzeylerinin teorik çerçevesini kavramak ve bireylerle, ailelerle ve gruplarla sosyal hizmet bilgisi ve becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.