Bu dersin amacı, sosyal hizmette süpervizyonun tarihçesi, kapsamı ve temel kavramları, süpervizyon türleri, iyi uygulama ilkeleri ve süpervizyon sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgi, beceri ve değer kazandırmaktır.