Bu ders, klinik sosyal hizmetin kapsamı, kuramsal çerçevesi, klinik sosyal hizmet uygulaması kuramlarını, kuram temelli tanı koyma ve değerlendirme becerisini ve farklı nüfus gruplarıyla klinik sosyal hizmet uygulaması yetkinliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.