İNSANLIĞIN EN ERKEN DÖNEMLERİNDEN BERİ TOPLUMSAL YAŞAMDA GELENEKLERİ ŞEKİLLENDİRMİŞ, GÜNÜMÜZDE DİNİN YAPTIĞI İŞLEVİ ÜSTLENİP SÖZLÜ HUKUK DÜZENİ NİTELİĞİYLE İNSAN TOPLULUKLARININ SOSYAL VE SİYASAL DÜZENLERİNİ  YÖNLENDİREN  MİTOLOJİ, TARİHTE BİR KAVRAM OLARAK ELE ALINACAKTIR. BU KAVRAM ANTİK BATI DÜNYASININ YAZISIZ OKUMA KODLARI OLAN İMGE VE SİMGELERİYLE ELE ALINACAK, YANİ SİSTEMATİK BİLGİLERE SAHİP OLDUĞUMUZ ANTİK BATI MİTOLOJİSİNİN, KARAKTERLERİ VE OLAYLARIYLA ESKİ ÇAĞ TARİHİNDEKİ İNSAN VE TOPLUMLARIN DÜNYASI İNCELENECEKTİR.