Davranışın nedenlerini inceleyen psikoloji, öğrencinin kendisini ve çevresini tanımasına sağlıklı, gelişimine, olumlu iletişim kurmasına katkıda bulunabilmeyi amaçlar. Sosyal Psikoloji dersi, davranışı inceleyerek, bireyin davranışının başkalarından nasıl etkilendiğini araştırır.Sosyal psikoloji sadece davranışla değil, aynı zamanda bireyin duygu, düşünce, inanç, tutum, niyet ve hedefleri ile ilgilenir.

DERSİN HEDEFLERİ

1.       Gözlem ve bilimsel araştırmalar yolu ile davranışın nedenlerini inceleme (davranışlar konusunda daha bilinçli olabilme.

2.       Kendini tanıma, başkalarının davranışlarına ilişkin bilinçlenme, olumlu düşünme becerisini artırarak, daha yapıcı kararlar alabilme.

3.       Bireyin nasıl algıladığını,  öğrendiğini, anlayabilme, kendini ifade edebilme.  Değişen çevre koşullarına daha kolay uyum yapabilme.

4.       Kişilerarası iletişimde karşılaşılabilecek problemleri çözebilecek temel becerileri kazanabilme.

5.       Sosyal  davranışı ve bu davranışı etkileyen psikolojik süreçleri açıklayabilme.

6.       Sosyal davranışın psikolojik yönlerini bilişsel süreçler ile ilişkili olarak açıklayabilme.

7.       Tutum kavramını ve ögelerini kavrayabilme.