Bu ders, Türkiye’de ve dünyada sosyal hizmet eğitiminin tarihçesini, sosyal hizmet eğitimindeki çağdaş eğilimleri ve ekolleri, bilim ve meslek olarak sosyal hizmet eğitiminin nitelikleri, ilke ve standartları, bilimsel, mesleki ve eğitsel gelişmelerin sosyal hizmet eğitimine etkileri, sosyal hizmet eğitiminde müfredat geliştirme ve sosyal hizmette eğitim, öğrenme ve öğretme süreçleri konusunda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır.