TUR 108 Yeni Türk Edebiyatına Giriş

1839 Tanzimat Fermanından bu yana devam edip gelen Yeni Türk Edebiyatının anlaşılması, incelenmesi ve Türk edebiyatı tarihindeki yerinin belirlenmesi.

Yeni Türk Edebiyatı: Nurullah Çetin