TUR Türk Düşünce ve Kültür Tarihi

Bu derste en başından günümüze kadar Türk düşünce kültürünün Türk edebi metinlerine nasıl yandığı, değişik alanlarda Türk edebiyatçılarının nasıl düşündüğü, hangi fikirleri telkin ettiği, ne gibi milli kültür motiflerine yer verdiği üzerinde durulacaktır.

Türk Düşünce ve kültür Tarihi: Nurullah Çetin