SKY 334 İş Sağlığı ve İş Güvenliği

Sağlıklı çalışma hakkının kavramsal gelişimi, iş sağlığı ve iş güvenliğinin hukuksal, sosyal ve örgütsel yönlerini, çalışma ortamındaki temel riskleri ve korunma yollarını, dünyada ve Türkiye'de iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarını öğretmek.

Eğitimci: Gülbiye Yaşar