Derste sosyal psikolojinin temel kavramları açıklanır. Egemen ve eleştirel sosyal psikoloji yaklaşımları karşılaştırılır. Sosyal psikolojinin temel kavramları ve kuramlarına giriş yapmak ve sosyal psikoloji alanındaki egemen bilimsel paradigmanın sorunlarına, eleştirel sosyal psikolojinin olanaklarına değinmek bu dersin amacını oluşturmaktadır. Ders, iletişim fakültesi öğrencilerinin halkla ilişkiler ve reklam faaliyetlerini organize etme, haber yazım süreci, film yapımı ve yönetimi gibi alanlarda planlayacağı tüm etkinliklerde sosyal psikolojinin sağlayacağı perspektiflerden hedef kitle ve mesaj yapılandırma açısından yararlanmasını sağlamayı hedefler.