Kanatlı hayvan beslemenin önemi ve üretimdeki yeri, kanatlı hayvan besleme alanında gelişmeler, kanatlı hayvan beslemede kullanılan önemli ham maddeler ve yem katkı maddeleri ve kullanımlarında dikkate edilecek hususlar, kanatlı hayvanlarda sindirim sistemi ve sindirim, broyler besleme, yumurta tavuğu besleme, damızlık kanatlıların beslenmesi, beslemeye bağlı metabolik hastalıklar ve çözüm yolları, besleme bağışıklık ilişkisi, kanatlılarda besleme-gıda kalitesi, çevre etkileşimi, kanatlı hayvanlar için özel bilgisayar programları ve exel kullanarak rasyon çözümü ve uygulamaları,