İnsanlığın ilk medeniyetleri kurmasından itibaren geçmişe ait objeleri topladığıı ve bunların belirli amaçlar için saklandığı bilinmektedir. Geçmişe saygı, geleceğin korunması kavramlarının daha sonra gücün sergilenmesi ve geçmişe sahip çıkılması anlayışı olarak ortaya çıktığını görmekteyiz. Meezopotamya kültür bölgesinin karizmatik kralları kendilerinden önceki kralı anıtları toplamış, kentlerine ve saraylarına taşımışlardır. Grek döneminden itibaren güzel sanatlar, estetik kavramları önem kazanmış, bunlar tasvir sanatına yansıtılmaya başlanmıştır. Helenistik  ve Roma dönemlerinde geçmişin değerleri kültür varlıklarına sahip çıkmak bir prestij haline gelmiştir. Avrupa'da Ortaçağ kiliselerinde eski dönemlere ait  dini objeler toplanmış yanısıra bazı sanat eserleri kilise envanterlerinin parçası olmuştur. Bu dönemde kilseler adeta birer müze konumundadır. M.Ö.17. yüzyıldan itibaren müze kavramının kurumsallaşması başlamıştır. Takip eden yüzyılda kurumsal müzelere hayata geçirilmiş, müzeler ulusal veya kralı nitelikler kazanmıştır. Arkeoloji ile birlikte gelişen müzeoloji, yeni bir bilim alanı olarak kendisini göstermeye başlamıştır. M.Ö.19. yüzyılda Fransa, İngiltere gibi sömürge sahibi ülkelerde müzeler, kontrol alında tuttukların ülkelerin kültürlerine sahip çıkma göstergesi ve bu bağlamda ulusal güç simgesi olarak önem taşımışlardır. Bu dönemden itibaren açılan çok sayıda dünya müzesi için Ortadoğu'da arkeolojik kazılar yapılmış ve sayısız eser müzelere taşınmıştır. Avrupa'dan yaklaşık 150 yıl sonra Osmanlı'da da müzecilik faaliyetleri başlamış ve Cumhuriyet dönemi içine kadar Türk Müzeciliği 4 ana dömen içinde gelişim göstermiştir. 4. dönem Atatürk dönemi olarak adlandırılmaktadır. Cumhuriyet döneminde müzecilik ve arkeoloji konusunda büyük değişimler ve reformlar gerçekleştirilmiştir. Günümüzün modern müzecilik anlayışında müzeler, aynı zamanda birer eğitim kurumudur. Görünüm, algı ve etki için her türlü teknik alt yapı kullanılmaktadır. Müze  konumu, binası, altyapısı, işlevi, işleyişi, deposu, teşhiri, koleksiyonları ile bir kültürel eğitim ve tanıtım kompleksi olarak hizmet görmektedir.