Bu dersin tarafımca anlatılan 3 haftalık bölümünde ruminantlardaki metabolik sorunların ne olduğu, bu sorunlarla hangi işletmelerde ne şekilde karşılacağı, bu sorunların işletme için ekonomik önemi hakkında genel bir sözlü anlatım yapıldıktan sonra ruminantlarda görülen başlıca  metabolik bozukluklar olan hipoklasemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi, ketozis, karaciğer yağlanması ve gebelik toksemisi hakkında klinik yaklaşımın ne olması gerektiği anlatılmıştır. Bu hastalıklar hazırlayıcı ve yapıcı nedenleri, klinik bulguları, laboratuar bulguları, tanı ve ayırıcı tanıları, sağaltım ve koruma başlıkları altında değerlendirilerek gerekli tüm bilgiler aktarılmıştır.