Topic outline

 • General

  PROF. DR. M. KAZİM BÖRKÜ

  Bu dersin tarafımca anlatılan 3 haftalık bölümünde ruminantlardaki metabolik sorunların ne olduğu, bu sorunlarla hangi işletmelerde ne şekilde karşılacağı, bu sorunların işletme için ekonomik önemi hakkında genel bir sözlü anlatım yapıldıktan sonra ruminantlarda görülen başlıca  metabolik bozukluklar olan hipoklasemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi, ketozis, karaciğer yağlanması ve gebelik toksemisi hakkında klinik yaklaşımın ne olması gerektiği anlatılmıştır. Bu hastalıklar hazırlayıcı ve yapıcı nedenleri, klinik bulguları, laboratuar bulguları, tanı ve ayırıcı tanıları, sağaltım ve koruma başlıkları altında değerlendirilerek gerekli tüm bilgiler aktarılmıştır.

 • Prof. Dr. Ebubekir Ceylan İç Hastalıkları II

  İç hastalıkları II dersinde öğrenciye etkili anemnez alma, alınan anemnezde ayırıcı tanıya gitme, inspeksiyon ile başlayan muayene süreci, hayvana yaklaşım, hayvan ile ilk temas, hayvanın tutulması ve zapturaptı özet olarak işlenir. Ardından sistematik muayene ile problem belirlenir. Burada sistematik muayenede dikkat edilecek hususlar ve ayırıcı tanı için önemi özellikle vurgulanmaktadır. Hastalığın teşhisi ve tedavi metodları ayrıntılı olarak işlenir.

  İç Hastalıkları II dersinin 3, 4 ve 5. Haftalarındaderi hastalıkları işlenmiştir.  Deri hastalıkları bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olarak ikiye ayrılır. Bulaşıcı deri hastalıkları enfektif olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter olanlardır. Burada ayırıcı tanı laboratuar testleri ile yapılır. Ektoparazit muayenesinde ayrıntılı inspeksiyon yeterli olurken uyuz gibi mikroskobik böcekler için deri kazıntısı alınarak mikroskobik muayene yapılmalıdır. Bunun yanında diğer enfektif ajanlar için ise kultur, identifikasyon gibi ileri laboratuar teknikleri gereklidir. Her bir hastalık için korunma, eradikasyon ve tedavi protokollaeri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Derinin enfektif olmayan hastalıkları için ise aynı şekilde anemnezden itibaren klinik muayenesinde ayırıcı tanı listesi oluşturulması ve oluşturulan listedeki muhtemel sebeplerin elenerek problemin belirlenebilmesi için gerekli laboratuar testleri anlatılır. Sebebe göre işlenen tedavi yöntemleri bazen hastanın kısırlaştırılması gibi radikal protokolleri içerirken bazen ise sadece diyet değişikliği olabilmektedir. Öğrencilere ideopatik dermatitlerin olabileceği ve bazen taşhisin netleşemediği tabloların olabileceği, hastanın dermatitlerdeki tedaviye yanıtının bireysel farklılıklardan çok etkilendiği ve alternatif tedavi yöntemleri ile semptomatik tedavi yöntemleri anlatılır.


 • Prof. Dr. Ebubekir Ceylan İç Hastalıklar II

  İç hastalıkları II dersinde öğrenciye etkili anemnez alma, alınan anemnezde ayırıcı tanıya gitme, inspeksiyon ile başlayan muayene süreci, hayvana yaklaşım, hayvan ile ilk temas, hayvanın tutulması ve zapturaptı özet olarak işlenir. Ardından sistematik muayene ile problem belirlenir. Burada sistematik muayenede dikkat edilecek hususlar ve ayırıcı tanı için önemi özellikle vurgulanmaktadır. Hastalığın teşhisi ve tedavi metodları ayrıntılı olarak işlenir.

  İç Hastalıkları II dersinin 3, 4 ve 5. Haftalarındaderi hastalıkları işlenmiştir.  Deri hastalıkları bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olarak ikiye ayrılır. Bulaşıcı deri hastalıkları enfektif olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter olanlardır. Burada ayırıcı tanı laboratuar testleri ile yapılır. Ektoparazit muayenesinde ayrıntılı inspeksiyon yeterli olurken uyuz gibi mikroskobik böcekler için deri kazıntısı alınarak mikroskobik muayene yapılmalıdır. Bunun yanında diğer enfektif ajanlar için ise kultur, identifikasyon gibi ileri laboratuar teknikleri gereklidir. Her bir hastalık için korunma, eradikasyon ve tedavi protokollaeri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Derinin enfektif olmayan hastalıkları için ise aynı şekilde anemnezden itibaren klinik muayenesinde ayırıcı tanı listesi oluşturulması ve oluşturulan listedeki muhtemel sebeplerin elenerek problemin belirlenebilmesi için gerekli laboratuar testleri anlatılır. Sebebe göre işlenen tedavi yöntemleri bazen hastanın kısırlaştırılması gibi radikal protokolleri içerirken bazen ise sadece diyet değişikliği olabilmektedir. Öğrencilere ideopatik dermatitlerin olabileceği ve bazen taşhisin netleşemediği tabloların olabileceği, hastanın dermatitlerdeki tedaviye yanıtının bireysel farklılıklardan çok etkilendiği ve alternatif tedavi yöntemleri ile semptomatik tedavi yöntemleri anlatılır.


 • Prof. Dr. Ebubekir Ceylan İç Hastalıklar II

  İç hastalıkları II dersinde öğrenciye etkili anemnez alma, alınan anemnezde ayırıcı tanıya gitme, inspeksiyon ile başlayan muayene süreci, hayvana yaklaşım, hayvan ile ilk temas, hayvanın tutulması ve zapturaptı özet olarak işlenir. Ardından sistematik muayene ile problem belirlenir. Burada sistematik muayenede dikkat edilecek hususlar ve ayırıcı tanı için önemi özellikle vurgulanmaktadır. Hastalığın teşhisi ve tedavi metodları ayrıntılı olarak işlenir.

  İç Hastalıkları II dersinin 3, 4 ve 5. Haftalarındaderi hastalıkları işlenmiştir.  Deri hastalıkları bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan olarak ikiye ayrılır. Bulaşıcı deri hastalıkları enfektif olan bakteriyel, viral, fungal ve paraziter olanlardır. Burada ayırıcı tanı laboratuar testleri ile yapılır. Ektoparazit muayenesinde ayrıntılı inspeksiyon yeterli olurken uyuz gibi mikroskobik böcekler için deri kazıntısı alınarak mikroskobik muayene yapılmalıdır. Bunun yanında diğer enfektif ajanlar için ise kultur, identifikasyon gibi ileri laboratuar teknikleri gereklidir. Her bir hastalık için korunma, eradikasyon ve tedavi protokollaeri ayrıntılı olarak işlenmektedir. Derinin enfektif olmayan hastalıkları için ise aynı şekilde anemnezden itibaren klinik muayenesinde ayırıcı tanı listesi oluşturulması ve oluşturulan listedeki muhtemel sebeplerin elenerek problemin belirlenebilmesi için gerekli laboratuar testleri anlatılır. Sebebe göre işlenen tedavi yöntemleri bazen hastanın kısırlaştırılması gibi radikal protokolleri içerirken bazen ise sadece diyet değişikliği olabilmektedir. Öğrencilere ideopatik dermatitlerin olabileceği ve bazen taşhisin netleşemediği tabloların olabileceği, hastanın dermatitlerdeki tedaviye yanıtının bireysel farklılıklardan çok etkilendiği ve alternatif tedavi yöntemleri ile semptomatik tedavi yöntemleri anlatılır.


 • Prof. Dr. Arif Kurtdede İç Hastalıklar II dersi ruminantlarda metabolik bozukluklar VI. hafta

  Bu dersin tarafımca anlatılan 6. haftasında   ruminantlardaki metabolik sorunların ne olduğu, bu sorunlarla hangi işletmelerde ne şekilde karşılaşılacağı, bu sorunların işletme için ekonomik önemi hakkında genel bir sözlü anlatım yapılmış, işletmelerin her yönüyle incelenmesi ve işletmedeki hayvanlara genel bakış hakkında bilgiler verilmiştir. 

 • Prof. Dr. Arif Kurtdede İç Hstalıklar II, Ruminantlarda metabolik hastalıklar

  Bu dersin tarafımca anlatılan VII. haftasında  ruminantlarda görülen başlıca  metabolik bozukluklar olan hipoklasemi, hipofosfatemi, hipomagnezemi, hakkında bilgiler verilmiştir. 

 • Prof. Dr. Arif Kurtdede İç Hastalıklar II, Ruminantlarda metabolik hastalıklar

  Bu dersin tarafımca anlatılan VIII. haftadaki bölümünde  ruminantlarda görülen başlıca  metabolik bozukluklar olan ketozis, karaciğer yağlanması ve gebelik toksemisi hakkında klinik yaklaşımın ne olması gerektiği anlatılmıştır. Bu hastalıklar hazırlayıcı ve yapıcı nedenleri, klinik bulguları, laboratuar bulguları, tanı ve ayırıcı tanıları, sağaltım ve koruma başlıkları altında değerlendirilerek gerekli tüm bilgiler aktarılmıştır.