"Hem" ve Bilirubin Metabolizması

*Hem halkası içeren proteinler parçalandığı zaman serbest kalan protein kısmı amino asitlere yıkılır.Hem halkası demirden ayrılır ve bilirubine dönüşür. *Bilirubin kanda albuminle taşınarak karaciğere gelir. Karaciğerde glukronik asitle konjuge olup safraya atılır. 
*Hemoprotein = Hem + protein
*Protein aminoasitlere yıkılır.
*Hem halkası “hem oksigenaz” ile biliverdine dönüşür. *Hem oksigenaz reaksiyonu katalizlerken O2  ve NADPH kullanır.
Biliverdin daha sonra biliverdin redüktaz ile bilirubine dönüşür. bu oluşan bilirubin henüz konjuge edilmemiş ve suda çözünmeyen bilirubindir. Önce albuminle bağlanıp karaciğere taşınır. Karaciğerde glukronik asitle konjuge edilir. Konjuge bilirubin suda çözünür hale gelmiş bilirubindir. buradan safraya ve bağırsaklara atılır. bağırsaklarda bakterilerin etkisiyle sterkobilinojen ve ürobilinojene dönüşür. ürobilinojenin bir kısmı kan dolaşımıyla tekrar böbreklere gelir ve idrarla atılır. kanda bilirubinin artmasına hiperbilirubinemi denir. Hiperbilirubinemi sonucu sarılık (ikter) oluşur.

Eğitimci: Aslıhan Avcı