Topic outline

 • Topic 1

  Yapısında yalnızca C ve H  bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Alifatik Hidrokarbonlar:Düz zincirli  veya dallanmış   olabilir.Düz zincirli hidrokarbonun baştan veya sondan ikinci karbonunda metil grubu varsa izo dallanma denir.Baştan veya sondan ikinci karbonda bağlı iki metil grubu neo dallanma denir. Alkanlardan bir hidrojen çıkarılması ise oluşan gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak CnH2n+1 şeklinde gösterilir.
   Adlandırma: CH3- Metil, CH3- CH2- Etil, CH3- CH2- CH2- Propil ve CH3- CH2- CH2- CH2-Bütil gibi.....
  Alkan: Genel formülü CnH2n+2 dir. C atomları arasındaki bütün bağlar tekli bağ yapar. İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir. Doymuştur.
  Alken: Genel formülü CnH2n dir. C atomları arasında en az bir tane 2 li bağ vardır. Molekülde en az bir tane p bağı bulunur. İsimlendirme yapılırken sonu na -en eki ya da -ilen eki getirilir.Doymamıştır.En küçük üyesi 2 karbonludur. 
  Alkin: Genel formülü CnH2n–2 dir. C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır . Doymamıştır.En küçük üyesi 2 karbonludur.