ve adli sosyal hizmet uzmanının rol ve işlevleri, Adli sosyal hizmet alanında hükümlü profili, Adli sosyal hizmet ve suç teorileri, Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları, Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri, Kadına yönelik şiddete ve ev içi adalet sistemine yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, Ailelere yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, Adli sistem içerisinde sağlık sorunları olan gruplara yönelik adli sosyal hizmet uygulamaları, Denetimli serbestlik Hizmetlerinde adli sosyal hizmet uygulamaları, Ceza infaz kurumlarında adli sosyal hizmet, Onarıcı adalet ve adli sosyal hizmet ilişkisi I ve II, Adli sosyal hizmet içerisinde mağdurlara yönelik çalışmalar gibi başlıklar altında içerik belirlenmiştir.