SKY101 MUHASEBE I

Muhasebenin temelini oluşturan temel muhasebe kavramlarının, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin ve muhasebe standartlarının tanıtılması; işletmelerin bir dönem boyunca gerçekleştirdikleri ticari işlemlerin kayıt altına alınması sürecinin ve yöntemlerinin öğrencilere aktarılmasıdır.

Öğretim Görevlisi: PINAR DOĞANAY PAYZİNER