Hayvancılık sektöründe gerek yönetici gerekse hekim düzeyinde faaliyette bulunacak veteriner hekimlere temel ekonomi ve işletmecilik bilgi ve tekniklerinin kazandırılması.