Bu derste halkla ilişkiler modellerinin tanıtılması, teori ve pratik arasındaki bağlantının gösterilmesi, öğrenilen kuram ve modeller aracılığı ile yapılmış uygulamaları değerlendirilebilme becerisinin öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilerin uygulama yapmalarını ve yaptıkları uygulama çalışmasının teori ile bağlantısını kurmalarını sağlamak da bu dersin amacıdır.

Halkla İlişkiler Modellerine giriş; Basın Ajansı Modeli/Kamuyu Bilgilendirme Modeli; İki Yönlü Asimetrik Model; İki Yönlü Simetrik Model; Mükemmel Halkla İlişkiler Teorisi; Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişmesi; Durumsal Teori; Davranış-Biliş Teorileri; İlişki Teorileri; İkna Teorileri; Çatışma Yönetimi; Sosyal Teori Yaklaşımları/Ronnenberger ve Ruhl'un Modeli; Konstrukvist Yaklaşımlar; Anlaşma Oryantasyonlu Yaklaşımlar. Güncel Halkla İlişkiler Çalışmaları