Hidrokarbonlar

Hidrokarbonlar: Yapısında yalnızca karbon ve Hidrojen bulunduran bileşiklere hidrokarbon adı verilir. Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olarak ikiye ayrılırlar. Alifatik Hidrokarbonlar düz zincirli  veya dallanmış   olabilir.
Düz zincirli hidrokarbonun baştan veya sondan ikinci karbonunda metil grubu varsa izo dallanma denir. 
Alifatik hidrokarbonlar: Alkan,alken ve alkinler örnek olarak verilebilir.
Alkanlardan bir hidrojen çıkarılması ise oluşan gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak CnH2n+1 şeklinde gösterilir. 
Örnek: CH3- Metil
              CH3- CH2- Etil     gibi ..

Alkan: Genel formülü CnH2n+2 dir.İsimlendirme yapılırken sonu na -an eki getirilir. Doymuştur.
Alken: Genel formülü CnH2n dir. C atomları arasında en az bir tane 2 li bağ vardır. 
Alkin: Genel formülü CnH2n–2 dir. C atomları arasında en az bir tane 3 lü bağ vardır.
Aromatik Hidrokarbonlar: Benzen, toluen, naftalin ve antresen örnek olarak verilebilir.

Eğitimci: Aslıhan Avcı