Bu ders kapsamında programa yeni başlayan öğrencilere arkeoloji biliminin ortaya çıkışından bir bilim dalı haline gelene kadar geçirdiği aşamalar ve günümüze kadar olan gelişimi tanıtılmaktadır. Bunu takiben Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi disiplininin tanımı, gelişimi ve tarihçesi ile Önasya coğrafyası ve bu bölgede yaşamış uygarlıklar genel hatlarıyla tanıtılmakta; bilim dalının gelişimindeki öncü araştırmalar ve önemli merkezler hakkında bilgi verilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar ile bu dönemlerin kültür politikaları, yasal mevzuat ve işlemleri ile kurumsallaşma adına atılan adımlar günümüz perspektifinden ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Dersin bir diğer kazanımı, Anadolu coğrafyası ağırlıklı olmak üzere, bilim dalının kapsadığı dönem ve bu dönemlerde yaşamış uygarlıkların genel bir tanıtımı ve kullanılan terminolojinin öğrencilere aktarılması ve bu doğrultuda sonraki öğrenim hayatları için sağlam bir temel oluşmasına yardımcı olmaktır.