Adli Veteriner Hekimlik; konusu hayvan ve hayvan hastalıkları olan  adli olaylarda gerçeğin ortaya çıkarılmasında hakime yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Olayların ortaya çıkarılması ve aydınlatılmasında rol  oynayan oynayan veteriner hekim bu görevini yaparken veteriner hekimlik eğitimi süresince öğrendiği bilgi ,uygulama ve deneylerden yararlanmaktadır. Pozitif bir bilim dalı olan veteriner hekimlik gelişen yeni bilimlerden, hukuktan, teknik ve teknolojiden yararlanmak durumundadır.

Adli veteriner hekimlikte bütün veteriner hekimlik dalları ve konularından yararlanarak  karar ve görüşlerinde tahmin ve teorik olasılıklardan kaçınarak objektif ve saptanan kanıtlara(klinik ve laboratuar bulguları) göre karar verilmelidir. Bütün bilim dallarında olduğu gibi,adli veteriner hekimlikte de her zaman bir problem çözülmeyebilir, bu gibi durumlarda, mevcut klinik bulgu veya otopsi bulgularına dayanılarak hastalık ve ölüm nedeninin kesinlikle şu hastalıktır denilmesinin mümkün olamayacağı ifade edilebilir. Hazırlanacak raporlarda gerektiğinde daha üst kuruluşlara,laboratuarlara başvurularak alınan yazılı sonuçlar birleştirilerek karar oluşturulur ve mahkemeye sunulur.