Maliyet muhasebesi ile ilgili temel bilgilerin ve sağlık kurumlarının hizmet maliyetlerinin hesaplanmasının kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesidir.