Asya Arkeolojisi dersinde, Kafkasya ve Orta Asya kültürlerinin maddi kalıntılarını incelemek ve tarihsel süreçteki gelişimlerini ortaya koyarak, Önasya ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Kafkasya ve Orta Asya kültürlerinin niteliklerinin ortaya konulması ve eski Yakındoğu, Anadolu ile ilişkilerini çıkarılması. Dersi alan öğrenciler;  Neolitik Çağ’dan M.Ö. 1. Binyıl sonuna kadar olan dönemde Kafkasya ve Orta Asya kültürlerini tüm yönleriyle irdeler, bu kültürlerin başta Anadolu olmak üzere diğer Önasya kültürleriyle olan ilişki ve etkileşimlerini ortaya koyar ve bölgeler özelinde gelişen kültürleri ve bunlara özgü mimari, sanat ve dini inanç sistemlerini tartışır.