Bu ders, öğrencilerin kişilerarası iletişimin temel özellikleri ve kişilerarası iletişim çalışmalarını şekillendiren başlıca yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.