KBP102 Bağcılık

  • Asma ve bağcılık kültürü kavramlarının tanıtılması, çoğaltma, yetiştirme teknikleri ve kültürel uygulamaların gerçekleştirilebilmesine yönelik teorik ve pratik bilgilerin kazandırılması.

Öğrenciler ders sonunda,

1) Asma ve bağcılık kültürünün başlangıcı ve gelişimi hakkında bilgiler kazanır.
2) Asmanın bitkisel özellikleri ve ürünü olan üzümün tanınması, ekolojik istekleri, dünyada yayılışı ve Türkiye bağcılığını karşılaştırmalı olarak inceler.
3) Üzümün değerlendirme şekilleri ve buna yönelik olarak sofralık, şaraplık-şıralık, kurutmalık üzüm kavramları hakkında bilgiler kazanır.
4) Asmaların çoğaltılması, budama ve terbiye sistemleri ile kültürel teknikleri kullanır.

  • Önerilen kaynaklar:
  • Winkler, A.J.ve ark.1974. General Viticulture. Univ.Calif.Press, 710 s, Berkeley.
  • Genel Bağcılık (1998) Prof. Dr. Hasan ÇELİK, Prof. Dr. Sabit AĞAOĞLU, Doç. Dr. Birhan Marasalı, Doç. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi-1. ISBN: 975-96656-0-3.
  • Weaver, R.J.1976. Grepe Growing. John Wiley and Jons, 371 s.
  • Coombe, B.G. and Dryı, P.R.1992 Viticulture (Vol.1,2) Winetitles, Adelaide.
  • Çelik,S. 1998. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt-1. 426 s, Tekirdağ
  • Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G.1998.Genel Bağcılık Sunfidan Mesleki Kitaplar Serisi:1, 253 s, Ankara
  • Ağaoğlu,Y.S. 1999 Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No: 1, 205 s Ankara.
  • Galet,P.2000.General Viticulture. Oenoplurimedia Press, pp 443,France.
Eğitimci: Hande TAHMAZ