KSP102 Genel Bağcılık

Önerilen kaynaklar:

  • Winkler, A.J.ve ark.1974. General Viticulture. Univ.Calif.Press, 710 s, Berkeley.
  • Genel Bağcılık (1998) Prof. Dr. Hasan ÇELİK, Prof. Dr. Sabit AĞAOĞLU, Doç. Dr. Birhan Marasalı, Doç. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU. Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi-1. ISBN: 975-96656-0-3.
  • Weaver, R.J.1976. Grepe Growing. John Wiley and Jons, 371 s.
  • Coombe, B.G. and Dryı, P.R.1992 Viticulture (Vol.1,2) Winetitles, Adelaide.
  • Çelik,S. 1998. Bağcılık (Ampeloloji) Cilt-1. 426 s, Tekirdağ
  • Çelik,H., Ağaoğlu,Y.S., Fidan Y., Marasalı,B., Söylemezoğlu, G.1998.Genel Bağcılık Sunfidan Mesleki Kitaplar Serisi:1, 253 s, Ankara
  • Ağaoğlu,Y.S. 1999 Bilimsel ve Uygulamalı Bağcılık. Kavaklıdere Eğitim Yayınları. No: 1, 205 s Ankara.
  • Galet,P.2000.General Viticulture. Oenoplurimedia Press, pp 443,France.
Eğitimci: Hande TAHMAZ