Dersi veren öğretim üyesi: Prof. Dr. Emine OLHAN, Doç. Dr. Yener ATASEVEN

Dersin Kredisi: 2

Dersin Amacı: Çevre ile ilgili kavramlar, tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunları ve nedenleri ve bu sorunların önlenebilmesi için gerekli politika önlemleri hakkında bilgi sahibi olunması.

Dersin İçeriği: Öğrencilerde çevre korumasına yönelik olumlu tutum geliştirme, Tarımsal faaliyetin neden olabildiği çevre sorunları hakkında öğrencileri bilinçlendirme, Çevre ile ilgili temel kavramları anlama, Doğal kaynakların kullanımında öğrencileri bilinçlendirme, Tüketim alışkanlıklarında çevre korumayı ön plana çıkartan değişimin sağlanması Tarımsal faaliyetin neden olduğu çevre sorunlarının çözümüne yönelik ulusal ve uluslararası politikalar konusunda bilgilendirme Avrupa Birliği’nde uygulanan tarıma yönelik çevre politikaları konusunda öğrencileri bilgilendirme Çevreye dost tarım yöntemleri konusunda bilgilendirme