Hellenlerde tarih yazımı rasyonel düşüncenin etkisi altında ve kolonizasyon hareketleriyle birlikte, MÖ VI. yüzyılda başlamıştır. Hellen dünyasında bilimsel ve felsefi düşüncenin yanı sıra, meydana gelen olayları kaydetme ihtiyacı doğmuştur. Homeros’tan başlayarak, nesir yazarları (logographoi) ve daha sonraki Hellen tarih yazarları ve onların eserleri dersin temel içeriğini teşkil etmektedir.