ç Hastalıklar I dersi Köpek ve Kedilerde organ veya sistemlerde görülen hastalıkların hastalığın tanımı, klinik bulguları, tanısının konulması, ayırıcı tanısı, sağaltımı ve korunma yöntemleri sistematiği içinde sunulduğu bir eğitim- öğretim programıdır. 

Bu program 2018-2019 Güz yarıyılı itibariyle anabilim dalındaki dört öğretim üyesi tarafından anlatılmaktadır.

Dersin anlatımının esas alındığı ortak bir kaynak bulunmamaktadır. 

Her öğretim üyesi değişik kaynaklardan derledikleri bilgileri kendi deneyim süzgecinden geçirerek ve deneyimlerinden kaynaklanan hastalıklara yaklaşım şeklini ve olguları da anlatımında kullanarak öğrencilere bilgi aktarımında bulunmaktadır. 

Bu amaçla her öğretim üyesi öğrencilerine anlattığı konu hakkında sunduğu power point (ppt) sunumundaki bilgilerin düz metinlerini yada ppt formlarını formda kendi anlatım haftasına denk gelen haftaya yüklemiştir. 

Öğrencilerimizin değişik öğretim üyelerinin sunumlarına ve özellikle de ders saati içindeki ders ile ilgili yorumlarına çok dikkat etmeleri ve hastalara ve hastalıklara bakış açısını anlamaya çalışmaları ve hastalıkların bir klinikçi olarak her öğretim üyesince nasıl analiz edildiğini anlamaya ve bu ders sonunda öğretim üyelerinden edindiği izlenimlerden yola çıkıp kendine özgü bir yaklaşım ve davranış geliştirmeleri en büyük beklentimizdir.

2018-2019 Güz döneminde İç Hastalıklar I Dersi kapsamında  Köpek ve Kedilerde aşağıda başlıkları verilen konularda bilgi sunumu yapılmıştır.

  • Sindirim Sistemi Hastalıkları
  • Solunum Sistemi Hastalıkları
  • Deri Hastalıkları
  • Üriner Sistem Hastalıkları
  • Metabolizma Hastalıkları
  • Kalp ve Damar Hastalıkları