Bu derste hücre zarından maddelerin taşınmasında biyolojik sistemlerin kullandığı mekanizmaların genel sınıflaması, taşınımın termodinamik ve enerjetik esas kuralları, zar elektriksel potansiyelinin nasıl oluştuğu ve Nerst ve Goldman, Hodgkin, Katz denklemleri örneklerle incelenmektedir.