Bireyle sosyal hizmet ile ilgili teori ve yaklaşımların incelenmesi, bu teori ve yaklaşımların sosyal hizmetin amaçları doğrultusunda bütünleştirilmesi, tartışılması ve bireyle sosyal hizmet müdahalesinin aşamaları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.