Yoksulluğun tanımları, yoksulluktaki eğilimler, yoksulluk kültürü, sosyal bir sorun olarak yoksulluk, yoksulluğun Türkiye’deki ve Dünya’daki nedenleri, mikro mezo ve makro düzeylerde yoksulluğun belirleyicileri ve yoksulluğun önlenmesinde sosyal hizmetin rolü ve fonksiyonları konularının öğretilmesi amaçlanmaktadır.