Ders, küçük ruminantlarda başlıca koyun ve keçilerde reprodüksiyon anlatır. Genital organ anatomisi, reprodüksiyon fizyolojisi, üreme metodları, yardımcı üreme teknikleri, erkek androlojisi, sperma, sperma alma yöntemleri, spermanın muayenesi, sulandırılması, kısa ve uzun süreli saklanması ve taze ve donmuş spermanın tohumlamada kullanılmasını ve tohumlama tekniklerini öğretir. Östrus sinkronizasyonu, östrus saptama, toplulaştırma, sezon dışı östrus uyarımı yöntemlerini ve dölerme hastalıklarını öğretir.