Sosyal hizmetin temel kavramları, sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı, sosyal hizmetin mesleki nitelikleri, çocuk refahı alanı ile ilgili kavramlar, gençlik refahı alanı ile ilgili kavramlar, yaşlı refahı alanı ile ilgili kavramlar, sağlık alanı ile ilgili kavramlar, sığınmacı ve göçmen refahı ile ilgili kavramlar, sosyal yardım alanındaki kavramlar, sosyal hizmet becerilerine ilişkin kavramlar, tarihsel süreçte sosyal hizmet kurumları ile ilgili kavramlar, yardım veren meslekler arasında sosyal hizmetin özgün konumu, tüm alanlara ilişkin kavramların gözden geçirilmesi ve dönem sonu değerlendirmesini kapsamaktadır.