Bu ders kapsamında bilgi teknolojilerindeki (BT), iletişim araçlarındaki ve internetteki gelişmeler, bu gelişmelerin işletmelere etkileri ve neden oldukları sorunlar ele alınmaktadır.