Hukuk, Etik ve Meslek Etikleri

Etik kavramının anlamı, etik görüşler hakkında bilgi verip, bir eylemi doğru değerlendirme ve karar almayla ilgili etik bilgiden hareket etmenin önemini gösterir. Felsefenin alt dalı olan etiğin gereklerine dayalı etik bakışı hukuk öğrencilerine yerleştirerek, onları meslek etiğine hazırlar. Meslek etiği bağlamında, hukukla ilgili adalet kavramı ve gerekleri bilgisinden hareket ederek, adaletin gerekleri olarak ortaya çıkan ilkeler üzerinde durur. Bu bağlamda hakimlik, savcılık ve avukatlık meslek etiğiyle ilgili temel ilkeler bilgisi edinilir. Bu bilginin edinilmesinin ardından mevzuatta yer alan hakimlik, savcılık ve avukatlık meslek etiğiyle ilgili ilke ve kuralların bilgisi verilerek, hukuk öğrencilerinin meslek yaşamlarında karşılaşabilecekleri uygulamadaki çatışmalarda nasıl hareket edeceklerine dair alt yapıları hazırlanır.

Eğitimci: Gülriz Uygur