ISL 214 ÖRGÜT KURAMI

19. Yüzyıldan günümüze uzanan yönetim teorilerini incelemek ve bu teorik bakış açılarının işletme yönetim uygulamalarındaki etkisini değerlendirmektir.