Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri hukuk uygulamasına ilişkin temel hukuki problemleri tanıma, anlama ve etik bağlamda uyuşmazlıkları değerlendirmeye yönelik bir derstir. Ders boyunca öğrencilere sadece teorik ders verilmemekte uygulamaya yönelik çalışmalar da yaptırılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken, Ankara Barosu, Adalet Bakanlığı ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüyle işbirliğiyle öğrencilerin ilgili kurumlar ve mahkemelerde yer almaları sağlanmaktadır.

Eğitimci: Gülriz Uygur