Sosyal hizmette rapor yazma ilke ve teknikleri dersinde rapor yazma ve kayıt tutma teknikleri, raporlama türleri, sosyal hizmette rapor türleri, sosyal inceleme raporu yazma süreçleri ve bilgisi hakkında bilgi verilece ve alanda yazılan rapor örnekleri incelenecektir.