SKY 116 Bilim Tarihi

Bu derste öğrencilerin, öncelikle bilimlerin antik dönemden günümüze kadar geçirdiği ilerleme ve bu ilerlemenin hangi uygarlıklar aracılığı ile olduğunu öğrenmeleri beklenmektedir. Bu kapsamda neolitik dönemden başlanarak bilim ve endüstri devrimine kadar olan süreçteki bilimsel gelişmeler genel hatlarıyla anlatılacaktır. 

Eğitimci: Vural Başaran