Sosyal güvenlik kavramı ile Türkiye ve Dünya’da sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişiminin tanıtılması, sosyal yardımların ve primli ve primsiz sistemlerin sosyal güvenlik kapsamında incelenmesi, Türkiye ve Dünyada sosyal güvenlik sistemlerinin karşılaştırılmalı analizi ile sosyal hizmetler ve sosyal güvenlik arasındaki ilişkinin irdelenmesi konularında öğrencilere bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Sosyal güvenlik kavramı,Sosyal güvenlik sistemlerinin tarihsel gelişimi, Türk sosyal güvenlik sisteminin tarihsel gelişimi, Sosyal güvenliğin çağdaş ilke ve eğilimleri, Sosyal güvenliğin boyutları ve sosyal güvenliğin finansmanı, Türk sosyal güvenlik sisteminde primli rejim (I-II-III), Yoksulluk-Türkiye’de yoksulluk ve yoksulluk kültürü, Türk sosyal güvenlik sisteminde primsiz rejim: Sosyal yardımlar (I-II-III), Sosyal güvenlik sisteminin değerlendirilmesi