İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I (Human Behavior and Social Environment I) dersinde insan ve onu çevreleyen sistemler bütüncül bir biçimde ele alınır