İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II (Human Behavior and Social Environment II) dersinde insan ve onu çevreleyen sistemler bütüncül bir biçimde ele alınır