Bu ders kapsamında mikro ve makro iktisadın temel kavramları öğretilecek, bunların sosyal alandaki kullanımı üzerine Kalkınma, enflasyon gibi kavramlar hakkında bilgi verilecek, bu kavramların sosyal hizmet alanındaki yeri anlatılacaktır.