EBH215 Büro Yönetimi

ÜNİTE 1_YÖNETİM KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ

ÜNİTE 2_YÖNETİMİN FONKSİYONLARI VE LİDERLİK

ÜNİTE 3_YÖNETSEL DÜZEYLER_YETENEKLER_ROLLER

ÜNİTE 4_BÜROLARIN ÖRGÜTSEL ÖNEMİ

ÜNİTE 5_BÜRO TÜRLERİ_1

ÜNİTE 6_BÜRO TÜRLERİ_2

ÜNİTE 7_BÜRO TÜRLERİ_3

ÜNİTE 8_BÜRO TÜRLERİ_4

ÜNİTE 9_BÜRO YÖNETİMİ_AMAÇLARI_FONKSİYONLARI

ÜNİTE 10_BÜRO YÖNETİCİSİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI

ÜNİTE 11_BÜRO ÇALIŞANLARI VE GENEL ÖZELLİKLERİ

ÜNİTE 12_ÖRGÜTLEME ve SÜRECİ

ÜNİTE 13_İŞ BÖLÜMÜ_ANALİZİ_SÜRECİ

ÜNİTE 14_ÖRGÜT YAPISI İLKELERİ_BÖLÜMLENDİRME