EBH212 Yönetici Asistanlığı

Ünite 1_Sekreterlik Türleri

Ünite 2_Sekreterin Mesleki Özellikleri

Ünite 3_Sekreterlik Becerileri

Ünite 4_Yaratıcılık Ve Yaratıcı Sekreterlik

Ünite 5_Büro Çalışanları Ve Yöneticilerinin Özellikleri

Ünite 6_Zaman Yönetimi

Ünite 7_Sekreterlerin Sorumluluk Düzeyleri

Ünite 8_Stres Yönetimi_1

Ünite 9_Stres Yönetimi_2

Ünite 10_İş Arama Yol Ve Yöntemleri

Ünite 11_İşe Başladığınızda Yapılması Gerekenler

Ünite 12_Kişisel Gelişim Stratejileri

Ünite 13_İş Yaşamı Stratejileri

Ünite 14_Sekreterlik Alanında Yükselme Olanakları