EMY208 Kalite Yönetim Sistemleri

ÜNİTE 1_TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) 1

ÜNİTE 2_TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) 2

ÜNİTE 3_TOPLAM KALİTEDE EĞİTİMİN KAPSAMI

ÜNİTE 4_LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

ÜNİTE 5_STRATEJİK PALANLAMA

ÜNİTE 6_PERFORMANS YÖNETİM KAVRAMI

ÜNİTE 7_KALİTE ÇEMBERLERİ KAVRAMI 1

ÜNİTE 8_KALİTE ÇEMBERLERİ KAVRAMI 2

ÜNİTE 9_KALİTE SİSTEMİ VE YÖNETİMİ

ÜNİTE 10_ İŞLETME SUREÇLERININ (PROSESLERININ) UNSURLARI

ÜNİTE 11_TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN UNSURLARI

ÜNİTE 12_ISO 9000 KALİTE SİSTEM STANDARTLARI